PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY BĚHU ZA RUDOU

Během za Rudou zvyšujete povědomí o dystonii a příspějete tak k rychlejší diagnoze této neurologické poruchy. 

SDÍLET SVŮJ BĚH MŮŽETE PO POUŽITÍ TLAČÍTKA  NA ODKAZ