JAK SE DYSTONIE PROJEVUJE?

Trvalými nebo opakujícími svalovými kontrakcemi působící abnormální, často opakující se pohyby, postury nebo oboje. Dystonické pohyby vykazují typický vzorec, mohou být kroutivé nebo roztřesené. Dystonie vzniká při poruchách v různých částech centrálního nervového systému (bazální ganglia, mozeček, mozková kůra). Závažnost příznaků odráží závažnost postižení funkce výše uvedených oblastí. Dystonie se může objevit v dětství nebo také v dospělém věku. Dystonie dětského věku mají často tendenci k postupnému zhoršování, na druhou stranu dystonie věku dospělého obvykle probíhají stabilně - bez výrazného zhoršování. Může postihnout jen jednu část těla, nebo se naopak rozšířit do více oblastí (generalizovaná dystonie). Dystonie se projevuje izolovaně, nebo je také jednou ze součástí příznaků rozsáhlejších onemocnění nervového systému nebo jiných celkových nemocí, může se vzácně objevit i po použití některých léků. Příčin, které dystonii vyvolávají je velké množství, zjištění příčiny vyžaduje podrobné neurologické vyšetření a také užití dalších pomocných vyšetřovacích metod.