LÉČBA DYSTONIE

Dá se dystonie vyléčit?

Bohužel, většina forem dystonie se zatím vyléčit nedá. Mnoho dystonických onemocnění lze však v současné době velmi úspěšně léčbou kontrolovat.

Jaké druhy léčby jsou k dispozici?

Dystonie se dá léčit různými způsoby. O vaší léčbě bude rozhodnuto v závislosti na typu onemocnění a jeho závažnosti. Hlavní možnosti jsou následující:
- medikamentózní léčba.
- injekce botulotoxinu.
- operace Hluboká mozková stimulace (anglicky: Deep Brain Stimulation - DBS) 

Hluboká mozková stimulace

Pokud pacient na ostatní způsoby léčby již nereaguje (malé procento pacientů se časem může stát vůči botulotoxinu rezistentní), nabízí se operace. která představuje moderní a vysoce efektivní neuromodulační terapii spočívající v trvalé elektrické stimulaci vybraných jader v hloubi mozku.

Tenká, asi 1 milimetr široká stimulační elektroda, je zavedena do vybraného jádra ( v případě dystonie do oblasti vnitřního pallida) na každé straně hlavy skrze malý otvor v lebce. Elektroda je pomocí kablíku podkožně spojena s programovatelným neurostimulátorem, který je umístěný v podkoží podklíčkové oblasti.

Efekt terapie je založen na schopnosti stimulace měnit komunikaci mezi různými oblastmi mozku, které se podílejí na vzniku příznaků konkrétní nemoci. Hluboká mozková stimulace ale žádnou chorobu nevyléčí, pouze účinně tlumí její symptomy.

Operační výkon má velmi nízký výskyt nežádoucích účinků, ale jako každá operace v oblasti mozku má určitá rizika, která jsou vždy podrobně vysvětlena neurochirurgem před provedením operace.

Operační zákrok probíhá na neurochirurgickém pracovišti jednoho z center, které se věnují operacím hluboké mozkové stimulace (Praha, Brno, Olomouc). Vhodnost zákroku u konkrétního člověka je posouzena na příslušné neurologické klinice daného centra. Před samotnou operací podstoupí pacient předoperační vyšetření, především zobrazení mozku a ve spolupráci lékařů různých odborností je rozhodnuto o provedení výkonu.

Operace začíná ráno po nasazení stereotaktického rámu nebo bezrámového systému (dle pracoviště) a provedení předoperační magnetické rezonance mozku. Operace trvá přibližně 4-6 hodin. Implantace elektrod do mozku se děje v lokální nebo celkové anestézii (podle stavu pacienta a podle intenzity příznaků dystonie). V případě lokální anestézie pacient spolupracuje s přítomnými lékaři při testování nežádoucích účinků stimulace.

Zavedení neurostimulátoru podkožně do podklíčkové oblasti a jeho napojení na elektrody se provádí následně již v celkové anestézii, a to buď rovnou po zavedení elektrod, nebo v následujících dnech. Průměrná celková doba hospitalizace je závislá od stavu pacienta a podle standartního postupu v jednotlivých centrech, pohybuje se obvykle mezi 5 a 14 dny.

Po úspěšném provedení operace je s časovým odstupem zahájeno nastavování neurostimulátoru, které provádí lékař a sestry neurologického pracoviště. U dystonie lze obvykle očekávat nástup maximálního účinku stimulace s odstupem několika týdnů až měsíců po zapnutí neurostimulátoru. Nežádoucí účinky stimulace se liší podle individuální polohy elektrody u jednotlivých pacientů. U neuromodulačního výkonu, kterým je hluboká mozková stimulace lze však nežádoucí účinky omezit nebo ovlivnit změnou stimulačního kontaktu a síly elektrické stimulace.

U části pacientů může být použit dobíjitelný stimulátor, s výdrží kolem patnáct let, který je však nutno doma pravidelně dobíjet vnější dobíječkou - přes kůži. Výdrž obvyklého - nedobíjitelného stimulátoru se pohybuje mezi 3 a 5 lety. 

DBS dystonii neléčí, ale zmírní symptomy. Je potřeba se naučit s neurostimulátorem žít. DBS není vhodná pro všechny pacienty s dystonií a zároveň DBS se používá i u jiných onemocnění jako je například Parkinsonova choroba. Řeší však jiný problém a nelze účinky DBS u různých onemocnění srovnávat.