en-JAK SE DYSTONIE PROJEVUJE?

Trvalými nebo opakujícími svalovými kontrakcemi působící abnormální, často opakující se pohyby, postury nebo oboje. Dystonické pohyby vykazují typický vzorec, mohou být kroutivé nebo roztřesené.